اخبار

 • Brushless DC pump application typical

  Refrigeration system, water circulation system, solar collector cycle, solar temperature difference cycle, water heater water pipe circulation (realizing hot water), hot and cold water pressurization, water dispenser, boiling water transportation, solar floor heating, mattress, floor heating, fou...
  ادامه مطلب
 • How Much Characteristic Of DC Humidifier Water Pump Do You Know?

  DC pumps are machines that transport or pressurize liquids. When the pump works, the coil and commutator rotate, the magnetic steel and carbon brush do not rotate, and the alternating change of the coil current direction is accomplished by the commutator and brush which rotate with the motor. Cha...
  ادامه مطلب
 • Cautions for Selection of DC Brushless DC Motor

  Brushless DC (BLDC) motors can be imagined as the opposite of brushless DC motors, in which permanent magnetism is on the rotor and winding is on the stator. Therefore, the motor has no brush and commutator, eliminating the disadvantage associated with spark generation of brush DC motor. The moto...
  ادامه مطلب
 • Safe Use of Miniature Submersible Pumps

  Miniature submersible pump is characterized by its compactness and portability. It is a good assistant for farmland irrigation and domestic water use. In order to ensure the normal service life of micro submersible pump, maintain stable performance and avoid accidents in the use process, resultin...
  ادامه مطلب
 • How Much Characteristic Of DC Humidifier Water Pump Do You Know?

  DC pumps are machines that transport or pressurize liquids. When the pump works, the coil and commutator rotate, the magnetic steel and carbon brush do not rotate, and the alternating change of the coil current direction is accomplished by the commutator and brush which rotate with the motor. Cha...
  ادامه مطلب
 • Fault analysis of cold and warm mattress water pump

  1.  The axis of the magnetic pump is broken. CQB type magnetic pump shaft is made of 99% alumina ceramics. The main reason for the fracture of the pump shaft is that the shaft is twisted because the pump runs empty and the bearing is grinded dry. When the pump is dismantled for inspection, it can...
  ادامه مطلب
 • How the pump works

  Let me talk about how the centrifugal pump works today. Before the pump starts, the pump and the inlet pipe are filled with water. After the pump is running, under the centrifugal force generated by the high-speed rotation of the impeller, the water in the impeller flow channel is pushed to the p...
  ادامه مطلب
 • Common materials for making pumps

  First: cast steel Because the strength of cast steel is higher, the requirements are more accurate. Usually when the pressure is >1.6Mpa, the pressure-bearing parts are mostly cast steel, the national standard code is ZG, and the most commonly used grade is ZG230-450. Second: stainless steel T...
  ادامه مطلب
 • What is a miniature pump?

  Usage of micro-pump: Micro pumps are mainly used in water treatment, natural environment protection, medical devices, industrial control, research laboratories and other environments. Of course, we also use bonsai lovers in bonsai. Their main features are small size, low noise, low power consumpt...
  ادامه مطلب
 • Characteristics of common water heater pumps

  1. Brush DC water heater pump:   When the pump works, the coil and commutator rotate, the magnetic steel and carbon brush do not rotate, and the alternating change of coil current direction is accomplished by the commutator and brush that rotates with the motor. As long as the motor rotates ...
  ادامه مطلب
 • Solar Photovoltaic DC Pump

  Photovoltaic pumps are increasingly recognized as sunny areas in the world. Usually, photovoltaic pumps (or solar pumps) refer to three AC pumps, recently named photovoltaic water pumping system. 1. Brush DC photovoltaic pump: When the pump works, the coil and commutator rotate, the magnetic ste...
  ادامه مطلب
 • How to Reduce Noise of Fish Tank Pump

  Pump noise is produced by the parts in the pump or the medium flowing in the pump. In order to reduce noise, it is necessary to carefully analyze the source of noise and improve the structure of the source or the motion state of the medium. The main causes of noise are as follows. There are many ...
  ادامه مطلب
 • What about the heating of submersible pump motor?

  As an indispensable and important power supplier in people’s production and life, many motors will have a very serious fever in the process of using. Now let’s understand the common reasons why the motor fever is very serious. 1. The air gap between the stator and the rotor of the mot...
  ادامه مطلب
 • Analysis of Valve Market Environment

  Valve market environment analysis, valve consumption characteristics of different lead to the valve industry in developed countries and developing countries show great differences in the speed of development. Valve industry analysis shows that the average growth rate of global valve market revenu...
  ادامه مطلب
 • Safe operation of slow-closing check valve

  Two problems need to be avoided in the operation of centrifugal pumps: the water hammer when the pump stops and the minimum flow rate. But the basic idea is how to configure a suitable system around the centrifugal pump. Valves play a very important role in these systems, and with the deepening u...
  ادامه مطلب
 • The processing method of the ball valve

  1: electroplating 2: Cold Spraying 3: thermal spraying 4: spray welding 5: nitriding. Electroplating: The process of plating a thin layer of other metals or alloys on some metal surfaces by electrolysis principle. So as to improve corrosion resistance, wear resistance and enhance the beauty. Cold...
  ادامه مطلب
 • How to install more energy efficient pumps

  In order to understand the changing trend and trend of professional pump installation personnel and pump industry, The global pump and water technology solutions launched a survey of professional pump installation personnel. According to the survey, more and more consumers are paying attention to...
  ادامه مطلب
 • صنعت پمپ آب خانگی امیدوار کننده است اما نقص به بهبود است

  در سال های اخیر، صنعت پمپ آب چین به سرعت توسعه داده است. نه تنها سطح تولید دریچه پمپ حد زیادی بهبود یافته است، اما همچنین خروجی آن تا حد زیادی افزایش یافته است. اما شرم آور تر است، شرکت های پمپ شیر به اندازه و خصوصی کوچک و متوسط ​​در روند متر ...
  ادامه مطلب
WhatsApp Online Chat !